Get Adobe Flash player
فرم ارزیابی اقامت اروپا

فرم ارزیابی رایگان اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا
مشاوران اقامت اروپا
دانلود راهنمای اقامت اروپا

دانلود راهنمای اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا از طریق تلگرام

نظرات اقامت اروپا
کانال تلگرام اقامت اروپا

اقامت آلمان

 

شرکت های ایرانی می توانند برای فعالیت های اقتصادی خود از راه های گوناگونی استفاده کنند:

۱٫       تأسیس شرکت مستقل

۲٫       تشکیل شعبه مستقل

۳٫       تشکیل شعبه وابسته (پایگاه ثابت)

۴٫       دفتر نمایندگی

 

 

شرکت مستقل

شرکت های ایرانی می توانند مبادرت به تأسیس یک شرکت مستقل در آلمان نمایند. در این صورت چنین شرکتی از شرکت ایرانی یعنی شعبه مادر و اصلی مجزا بوده و قانون آلمان بر آن حاکم خواهد بود. اگر چه مجزا بودن این دو شرکت از دیدگاه حقوقی صحیح می باشد، اما از دورنمای اقتصادی می توان گفت که شرکت تأسیس شده در آلمان وابسته به شرکت مادر و اصلی خود می باشد. وابسته بودن اقتصادی به این شکل پدیدار می شود که سهامداران شرکت در آلمان و سهامداران شرکت مادر در ایران یکسان می باشند. حقوق تجارت آلمان میزان سهام اشخاص خارجی و درصد سرمایه گذاری اشخاص خارجی را محدود نمی سازد. بنابراین اتباع ایرانی می توانند همانند اتباع آلمانی شرکت های تجاری که ۱۰۰% سهام متعلق به آن ها باشد را تأسیس نمایند. این در حالی است که قانون کشور آلمان، در فعالیت های آن ها به دلیل خارجی بودن این اشخاص تفاوتی قائل نمی شود.

 

شعب

چنانچه یک شرکت ایرانی مایل به ایجاد شرکت دیگری نباشد، می تواند اقدام به تأسیس یک شعبه نماید. اگر چه شعبه یک شرکت در محلی غیر از مرکز اصلی خود شرکت واقع شده است، اما از دیدگاه قانونی شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان وابسته به شرکت ایرانی است. باید توجه داشت که قانون آلمان شعب را به عنوان اشخاص حقوقی مستقل نمی پذیرد. قانون آلمان بین شعبه مستقل و شعبه وابسته (پایگاه ثابت) تمایز قائل است؛ هر دو تحت حاکمیت و مقررات جمهوری فدرال آلمان قرار دارند.

 

شعب مستقل

اگر چه شعبه مستقل از نظر حقوقی محتاج به شرکت ایرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست، ولی به لحاظ اقتصادی و گردش سرمایه و مبادلات تجاری تا حدودی از شرکت ایرانی مادر مستقل می باشد. به همین سبب شعبه مستقل باید دارای عوامل اقتصادی جداگانه ای باشد، از جمله حساب و ترازنامه و سود و زیان جدا و همچنین مدیریتی که تا حد امکان و مقدور، دارای اختیارات عملی باشد.

 

شعب وابسته پایگاه ثابت

یک شعبه وابسته، بر خلاف شعبه مستقل کاملاً به شرکت ایرانی وابسته است و تنها از نظر مکانی از شرکت ایرانی جدا می باشد. (بنابراین هرگاه شعبه وابسته با اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی قراردادی منعقد نماید، طرف و ذینفع آن قرارداد شعبه وابسته نیست، بلکه خود شرکت ایرانی است که شعبه را تأسیس نموده است). چنانچه فروشگاه، دفتر، کارخانه یا کارگاه یک شرکت ایرانی در آلمان واقع باشد، مادامی که کاملاً به شرکت ایرانی وابسته است، به عنوان یک شعبه وابسته یا پایگاه ثابت محسوب می شود.

 

دفتر نمایندگی

حوزه اختیارات اجرایی و عملیاتی یک دفتر نمایندگی محدود است. لذا دفتر نمایندگی فقط می تواند به عنوان یک مؤسسه ثابت منحصراً به منظور تبلیغات تجاری، کسب اطلاعات یا تحقیقات، علمی و یا فعالیت های مشابه که جنبه مقدماتی دارند، مورد استفاده شرکت در ایران قرار گیرد. در این صورت شرکت ایرانی اقدام به برقراری ارتباط با یک فرد آلمانی می کند تا وی به نمایندگی از جانب شرکت ایرانی عمل نماید. به این ترتیب شرکت ایرانی به بازار آلمان شناسانده می شود. دفتر نمایندگی پایگاه ارتباطی تبلیغ محصولات تجاری و زمینه های فعالیت شرکت ایرانی و رابط شرکت ایرانی با تجار و شرکت های آلمانی می باشد.

 

تأسیس شعبه

تأسیس یک شعبه در آلمان تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری فدرال آلمان قرار دارد. موجودیت یک شرکت ایرانی با تأسیس شعبه در آلمان آغاز می شود. برای تشکیل شعبه نیاز به تأمین و سپردن سرمایه نمی باشد. شایان ذکر است تنها شرکت های تجاری مجاز به تشکیل شعبه می باشند. در غیر این صورت چنانچه شرکت متقاضی از نوع تجاری نباشد، فقط تأسیس یک شعبه وابسته امکان پذیر است. شعبه یک شرکت ایرانی می بایست با شرکت ایرانی همنام باشد. زیرا در این صورت مشخص می شود که شعبه مزبور بخش و یا واحدی از شرکت ایرانی است. همچنین می توان به نام شرکت، اصطلاحِ "شعبه" را نیز افزود. در صورتی که شرکت ایرانی از نوع "سهامی" و یا "با مسئولیت محدود" باشد، این نکته می بایست به نام شعبه نیز افزوده شود. شرکت های ایرانی موظفند شعبه مستقل خود در آلمان را به ثبت برسانند، بنابراین ثبت شعبه مستقل الزامی و تابع مقررات قانونی است.

ثبت شرکت و شعبه توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. همچنین می بایست موجودیت آن نیز به اداره بازرگانی محل اعلام شود. برای ثبت شعبه مستقل ارائه مدارک زیر به دادگاه الزامی است:

 

۱٫   نشانی و موضوع فعالیت شعبه

۲٫ شماره ثبت شرکت ایرانی در اداره کل ثبت شرکت ها در تهران و یا شهرستان ها

۳٫ نوع شرکت ایرانی (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، …)

۴٫ نام مدیر شعبه در آلمان

 

علاوه بر مدارک پیش گفته چنانچه شرکت ایرانی از نوع سهامی باشد، ارائه اساسنامه شرکت به زبان آلمانی نیز الزامی است.

گفتنی است بر خلاف شعبه مستقل، ثبت شعبه وابسته در دادگاه لازم نیست. ولی شعبه وابسته نیز باید آغاز فعالیت های خود را به اداره بازرگانی محل اعلام نماید.

 

شعبه و مالیات

شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان، همانند شرکت های آلمانی موظف به پرداخت مالیات است. دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در گذشته موافقت نامه ای در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد کرده اند، که در حال حاضر نیز معتبر است. بر اساس این قرارداد درآمد حاصل شعبه نمی تواند مشمول مالیات هر دو کشور باشد. به طور کلی می توان گفت درآمد شعبه فقط مشمول مالیات دولت آلمان است. دولت آلمان از مجموع درآمد حاصل شعبه، مالیات بر درآمد یا مالیات بر شرکت ها را وصول می نماید. سود شرکت های سرمایه ای، یعنی اشخاص حقوقی، مشمول مالیات بر شرکت ها است، در صورتی که درآمد حاصل شرکت های غیرسرمایه ای یا اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

 

مالیات بر اشخاص حقوقی

قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را جزو اشخاص حقوقی قلمداد می کند. این نوع شرکت ها موظف به پرداخت مالیات بر شرکت ها می باشند. بنابراین شعبه اشخاص حقوقی اصولاً مشمول مالیات بر شرکت ها است. نرخ مالیات شرکت ها در آلمان معمولاً ۲۵% از سود حاصله می باشد.

 

مالیات بر اشخاص حقیقی

چنانچه طرف ایرانی یک شخصیت حقوقی نباشد، درآمد حاصل شعبه وی مشمول مالیات بر درآمد در آلمان است. در این صورت درآمد حاصل شعب، درآمد خود شعب نیست، بلکه جزو درآمد شخص حقیقی محسوب می شود که صاحب شعبه می باشد. نرخ مالیات بر درآمد بین ۱۵ و ۴۲ درصد (سال ۲۰۰۵ میلادی) از سود حاصله می باشد. بدیهی است که همراه با افزایش میزان درآمد، نرخ مالیات نیز افزایش یافته و درصد مالیات بصورت تصاعدی محاسبه می شود.

 

سایر مالیات ها

غیر از مالیات مذکور، مالیات های دیگری از جمله مالیات حق کسب (مالیات بازرگانی) و مالیات همبستگی نیز مطالبه می شود. مالیات حق کسب سود شعبه را تقریباً به میزان ۱۲% کاهش می دهد. مالیات همبستگی پس از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی وضع شده و دولت تلاش دارد از این طریق از اقتصاد آلمان شرقی سابق حمایت کند. قابل ذکر است مالیات مزبور در مقایسه با مالیات دیگر بسیار کمتر است. همچنین شعبه موظف به پرداخت مالیات مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. نرخ مالیات مصرف در حال حاضر ۱۶% و این در حالــی است کــه نرخ مالیات بــر مواد خوراکی (به استثنای نوشیدنی ها) معــادل ۷% می باشد. پرداخت کننده مالیات در این خصوص

فروشنده است، که وی نیز مبلغ مالیات را به قیمت کالا اضافه می کند. به این ترتیب پرداخت کننده واقعی مالیات شخص مصرف کننده یا خریدار می باشد. مالیات بر مصرف از انواع مالیات های غیرمستقیم محسوب می شود.

 

اتباع ایرانی در آلمان

زمانی که مدیر شعبه تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ملزم به داشتن پروانه کار خواهد بود. اما اگر شخص ایرانی مقیم ایران باشد و صرفاً به دلیل انجام مذاکره و معامله به آلمان سفر کند، ملزم به داشتن پروانه کار در آلمان نمی باشد. بدیهی است در این صورت، داشتن اجاره ورود (روادید) به آلمان کافی است.

 

شما میتوانید از طریق خرید ملک   در کشور آلمان اقامت آلمان را دریافت دارید .

هر چند در اتحادیه اروپا خرید ملک با توجه به قانون اتحادیه اروپا الزامی برای سفارت دولتهای اروپایی برای ارائه اقامت نیست اما راهکارهایی جهت این منظور وجود دارد .

گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا خدمات خرید ملک و دریافت اقامت آلمان را از طریق وکلای رسمی در آلمان با کمترین هزینه و کمترین زمان انجام میدهد . کشور آلمان عضو اتحادیه اروپا و همچنین عضو پیمان شنگن میباشد

داشتن اقامت آلمان مزایای زیادی برای شما خواهد داشت .

در صورتی که مایل هستید از طریق خرید ملک در آلمان اقامت کشور آلمان را دریافت دارید میتوانید جهت مشاوره با گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا جهت انجام مشاوره تماس حاصل نمایید .

جهت تماس با مشاورین اقامت اروپا میتوانید از طریق تماس تلفنی – پست الکترونیک و یا فرم تماس زیر اقدام نمایید

البته ارائه خدمات مشاوره اقامت نیازمند این است که شرایط افراد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور شما میتوانید از سرویس مشاوره حضوری ما نیز استفاده نمایید

سرویس مشاوره حضوری ما تنها با تعیین وقت از طریق تلفن امکان پذیر میباشد .

در صورتی که مایل هستید اقامت کشور آلمان را دریافت کنید با هر شرایط و سن و تحصیلات گروه کارشناسان و مشاوران  اقامت اروپا میتوانید بهترین راهکار را جهت دریافت اقامت آلمان و یا مهاجرت به آلمان به شما پیشنهاد نماید

در صورتی که مایل هستید در این زمینه با کارشناسان ما مشاوره نمایید میتوانید با دفتر ما از طریق تلفن و یا پست الکترونیک تماس حاصل نمایید

جهت تماس با مشاورین اقامت اروپا میتوانید از طریق تماس تلفنی – پست الکترونیک و یا فرم تماس زیر اقدام نمایید

البته ارائه خدمات مشاوره اقامت نیازمند این است که شرایط افراد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور شما میتوانید از سرویس مشاوره حضوری ما نیز استفاده نمایید

در صورتی که مایل هستیذ از امکانات تجارت در آلمان و کشورهای اروپایی بهره مند گردید میتوانید در آلمان شرکت ثبت کنید .

گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا خدمات ثبت شرکت  را از طریق وکلای رسمی در آلمان با کمترین هزینه و کمترین زمان انجام میدهد . کشور آلمان عضو اتحادیه اروپا و همچنین عضو پیمان شنگن میباشد . شما خواهید توانست از طریق ثبت شرکت و شروع کار تجاری در آلمان اقامت کشور آلمان را نیز دریافت دارید .

ثبت شرکت در آلمان مزایای زیادی برای شما در پی خواهد داشت

در صورتی که مایل هستید  در آلمان اقدام به  ثبت شرکت در آلمان نمایید میتوانید جهت مشاوره با گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا جهت انجام مشاوره تماس حاصل نمایید .

جهت تماس با مشاورین اقامت اروپا میتوانید از طریق تماس تلفنی – پست الکترونیک و یا فرم تماس زیر اقدام نمایید

البته ارائه خدمات مشاوره اقامت نیازمند این است که شرایط افراد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور شما میتوانید از سرویس مشاوره حضوری ما نیز استفاده نمایید

شما میتوانید از طریق ثبت شرکت در کشور آلمان اقامت آلمان را دریافت دارید .

گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا خدمات ثبت شرکت و دریافت اقامت آلمان را از طریق وکلای رسمی در آلمان با کمترین هزینه و کمترین زمان انجام میدهد . کشور آلمان عضو اتحادیه اروپا و همچنین عضو پیمان شنگن میباشد

داشتن اقامت آلمان مزایای زیادی برای شما خواهد داشت .

در صورتی که مایل هستید از طریق ثبت شرکت در آلمان اقامت کشور آلمان را دریافت دارید میتوانستید جهت مشاوره با گروه کارشناسان و مشاوران اقامت اروپا جهت انجام مشاوره تماس حاصل نمایید .

جهت تماس با مشاورین اقامت اروپا میتوانید از طریق تماس تلفنی – پست الکترونیک و یا فرم تماس زیر اقدام نمایید

البته ارائه خدمات مشاوره اقامت نیازمند این است که شرایط افراد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور شما میتوانید از سرویس مشاوره حضوری ما نیز استفاده نمایید

 

اقامت دائم آلمان

 

انواع اقامت و شرایط اعطای آن وبقیه مقررات مربوطه در آلمان در قانون اقامت Aufenthaltsgesetz (AufenthG)  که در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۰۱۰ لازم الاجراء، شده تنظیم گردیده است.

بر طبق این قانون خارجیانی که تابعیت یکی از کشورهای جامعه اروپا و برخی از کشورهای دیگر را نداشته و خواهان مسافرت، اقامت و کار در آلمان بوده باید علاوه بر اخذ روادید (ویزا)، اجازه اقامت و کار را داشته باشند.

عنوان اقامت Aufenthaltstitel:

قانون اقامت، اقامت را به دو عنوان تقسیم بندی نموده است:

۱٫ اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

۲٫ اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis  (ماده ۹ قانون اقامت)

اقامتهای دیگری نیز هست که اقامت به مفهوم بالا نمی باشند و عبارتند از:

۳٫ اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung و اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

 

۱) اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

اقامت غیر دائم یا مؤقت از لحاظ زمانی محدود بوده و برای هدفی مشخصی داده می‌شود.

این اقامت برای موارد زیر اعطاء می شود:

۱) اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه‌ای (مواد ۱۶ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum Studium, zu Sprachkursen, zum Schulbesuch (§ ۱۶ AufenthG)

۲) اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه‌ای وشغلی (ماده ۱۷ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zu sonstigen Ausbildungszwecken (§ ۱۷ AufenthG)

۳) اقامت برای کار (ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit (§ ۱۸ ff AufenthG)

۴) اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار (ماده ۱۸آ)

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte geduldete zum Zweck der Beschäftigung

۵) اقامت برای پژوهش و تحقیق Aufenthaltserlaubnis zur Forschung

۶) اقامت برای کار آزاد (ماده ۲۱ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige Erwerbstätigkeit (§ ۲۱ AufenthG)

اقامت‌هایی که در خارج از آلمان به خارجی‌ها داده می‌شود

Aufnahme aus dem Ausland (ماده ۲۲ قانون خارجیان)

Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen

اقامت بدلائل حقوق بین المللی، انسانی و سیاسی

۷) اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده ۲۲ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für Aufnahme aus dem Ausland (§ ۲۲ AufenthG)

۸) اقامت توسط اداره عالی دولتی یا به علت منافع ویژه سیاسی (ماده ۲۳ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen (§ ۲۳ AufenthG)

۹) اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده ۲۳آ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen (§ ۲۳ AufenthG)

۱۰) اقامت به انگیزه حمایت مؤقت (ماده ۲۴ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz (§ ۲۴ AufenthG)

۱۱) اقامت به علتهای انسانی (ماده ۲۵ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§ ۲۵)

حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده ۲۶)

۱۲) اقامت به علت خانوادگی (ماده ۲۸ قانون اقامت) Aufenthalt aus familiären Gründen این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود.

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند Familiennachzug zu Deutschen

– همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug

– فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug

– به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی برای سرپرستی Elternachzug

ب) اقامت به افراد خانواده کسانی دارای تابعیت خارجی (ماده ۲۹) Familiennachzug zu Ausländern

– به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده ۳۱)

– به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲ و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)

– اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵).

– اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)

 

۲. اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis

۱)  این اقامت به افرادی داده می‌شود که:

– پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده

– هزینه زندگی خود را از راه  کار خود تامین ‌نمایند،

– زبان آلمانی را تا اندازه بدانند

و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد.

۲)  قامت دائم یا همیشگی برای افرادی متخصص بالا (کارشناسان برتر) (ماده ۱۹) Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte این افراد به دو دسته تقسیم می گردند:

– دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت بالا یا همکاران علمی با موقعیت بالا (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)

– کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد).

۳٫ اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت) و اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung(ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی)

اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung, § ۶۰a Aufenthaltsgesetz)

این نوع اقامت به کسانی داده می شود که تقاضای پناهندگی آنها رد و قطعی شده ولی اخراج و بیرو ن کردن آنها به دلائل انسانی یا دلائل دیگر در مدت زمانی معین ممکن نباشد. این نوع اقامت محدویتهای مکانی و کاری دارد.

اقامت پناهندگی (ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی) یا Aufenthaltsgestattung

این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری در باره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.

آیا میتوان بر اساس ثبت شرکت در کشور آلمان اقامت کشور آلمان را به دست آورد ؟

بله بر اساس ماده ۲۱ قانون اقامت آلمان میتوان از راه ثبت شرکت در آلمان اقامت گرفت

 

چه نوع شرکتی لازم است برای اخذ اقامت از راه ثبت شرکت در آلمان ثبت گردد ؟

شرکتی که در آلمان ثبت میگردد . در حقیقت همان شرکت مسئولیت محدود خودمان میباشد ( شرکت GMBH )

 

سرمایه گذاران ایرانی می‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود در آلمان یک شکل اقتصادی مستقل از راه تاسیس و ثبت یک شرکت Tochtergesellschaft به شکل شرکت با مسئولیت محدود که ساده‌ترین وبهترین حضور در بازار اقتصادی آلمان می‌باشد، انتخاب نمایند.  

تاسیس و به ثبت رساندن شرکت با مسئولیت محدود  را  می توان با

– یک شخص Ein-Mann-GmbH یا بیشتر (اعم از حقیقی یا حقوقی) تاسیس نمود  و باید

– حد اقل سرمایه ۲۵۰۰۰ یورو باشد.

برای تاسیس و ثبت شرکت دختر یا مستقل نیاز به ارائه و تقدیم

در آلمان به شرکت‌های خصوصی با مسئولیت محدود، که دست‌کم با سرمایه ۲۵٬۰۰۰ یورو ایجاد می‌شوند GmbH گفته می‌شود.

عبارت GmbH که پس از نام شرکت نوشته می‌شود بیانگر این است که این شرکت یک شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد. GmbH در واقع حروف اول عبارت Gesellschaft mit beschränkter Haftung است که به معنی شرکت با مسئولیت محدود است. در این نوع از شرکت‌ها رسماً باید دو شریک وجود داشته‌باشد (یک نفره هم امکان دارد) و ممکن است متعلق به یک شرکت سهامی‌عام باشد. مانند Mapna EUROPE GmbH و …

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م ۹۴ ق.ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت

شرایط و امتیازات ثبت شرکت در آلمان چیست ؟

 1. مالکیت ۱۰۰ در ۱۰۰ سهام شرکت

 2. برخورداری از فرصتهای کسب و کار فراوان

 3. شرکت در مناقصات و مزایدات بین المللی

 4. امکان تجارت با کل دنیا بدون هیچ نوع محدودیتی

 5. امکان افتتاح حساب بانکی بدون مالیات در دیگر کشور ها

 6. امکان دریافت اقامت برای مدیر عامل شرکت بهمراه خانواده
  (با ثبت شرکت در آلمان ، سهامداران شرکت از ویزای تجاری مولتی ( شینگن ) برای ۲۷ کشور اروپایی برخوردار خواهند شد).

 7. تولید محصولات تحت لیسانس شرکت آلمانی خود در ایران یا دیگر کشور ها مثل چین و فروش در دنیا حتی در خود کشور آلمان

 8. بدست آوردن اعتبار شغلی برای تجارت با شرکتهای آلمانی و غیر آلمانی

 9. امکان دریافت وام های تجاری با کارمزد حداکثر ۴ در صد سالیانه

مزایای ثبت شرکت در آلمان چیست؟

) عدم هیچگونه ریسک مالی

۲) برخورداری از اعتبارات بانکهای اروپایی و جهانی

۳) عدم هیچگونه تعهد در میزان و نحوه فعالیت تجاری

۴) امکان برخورداری از آدرس پستی شرکت ، تلفن اختصاصی ، فاکس و صندوق پستی

۵) امکان استفاده از دفتر مجازی و بهره مندی از منشی جهت پاسخگوی تلفن و جوابگوی نامه های اداری و تجاری

۶) امکان داشتن مشاور تخصصی توسط حقوقدان آلمانی و استاد دانشگاه در زمینه های تجاری

۷) امکان استفاده از محل دفتر شرکت مدرن و زیبا در شهر کلن آلمان ( در زمان مدت اقامت خود در آلمان)

۸) امکان برخورداری از پرسنل متخصص در زمینه ترخیص کالا و گمرک آلمان

۹) امکان برخورداری جهت سازماندهی بمنظور شرکت در نمایشگاههای اروپایی

۱۰) امکان شرایط لازم بعد از رضایت شما از امکانات و موقعیتهای موجود تجاری و درخواست اقامت

۱۱) امکان ارائه اطلاعات حرفه ای جهت ترقی اهداف تجاری شما

۱۲) امکان کسب آخرین اطلاعات حرفه ای در زمینه های تجاری و تخصصی مورد نظرتان

چه مدت زمان طول میکشد تا بتوانم اقامت آلمان را از طریق ثبت شرکت بگیرم؟

بعد از انجام ثبت شرکت ۶ تا ۹ ماه طول میکشد تا بتوانید اقامت آلمان را بگیرید

آیا امکان اخذ اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت وجود دارد ؟

بله . با گذشت ۵ سال از پروسه اقامت موقت آلمان میتوانید اقامت دائم آلمان را بگیرید

آیا امکان اخذ پاسپورت آلمان از طریق ثبت شرکت وجود دارد ؟

بله پس از اخذ اقامت دائم آلمام میتوانید برای شهروندی آلمان درخواست بدهید ( پاسپورت آلمانی بگیرید )

برای اخذ اقامت از راه ثبت شرکت در آلمان آیا نیاز به انتقال سرمایه ام به کشور آلمان دارم  ؟

خیر هیچ اجباری برای انتقال سرمایه به کشور آلمان نخواهید داشت

برای اخذ اقامت از راه ثبت شرکت در آلمان آیا نیاز به مدرک زبان آلمانی دارم ؟

خیر برای اخذ اقامت آلمان نیازی به داشتن مدرک زبان آلمانی و یا یاد گرفتن زبان آلمانی نخواهید داشت

هزینه ثبت شرکت و اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت به چه میزان میباشد ؟

این هزینه بعد از ارسال فرم ارزیابی در وب سایت ما به شما اطلاع داده خواهد شد

هزینه ثبت شرکت به تنهایی در آلمان چه مقدار میباشد ؟

ثبت شرکت در آلمان از مبلغ ۳۰۰۰ یورو به بالا برای شما هزینه خواهد داشت

برای این که بدانم شرایط اقامت آلمان از راه ثبت شرکت را دارم چه میتوانم بکنم ؟

میتوانید در وب ما فرم ارزیابی اقامت را پر بفرمایید ( لینک فرم ارزیابی اقامت اروپا )

من نیاز به مشاوره بیشتر دارم آیا میتوانم از خدمات مشاوره شما به صورت حضوری و یا تلفنی استفاده کنم ؟

بله این امکان وجود دارد . پس از ارسال رزومه اطلاعات تماس برای مشاوره در اختیار شما قرار داده خواهد شد

آیا در صورت اخذ اقامت از راه ثبت شرکت در آلمان مجبور به استخدام کارمند آلمانی خواهم داشت ؟

خیر هیچ اجباری در استخدام کارمند آلمانی نخواهید داشت

آیا در صورت اخذ اقامت از راه ثبت شرکت در آلمان بایستی مالیات اجباری پرداخت نمایم ؟

خیر هیچ مالیات اجباری نباید بپردازید

اقامت آلمان

 

 

جمهوری فدرال آلمان
Bundesrepublik Deutschland
پرچم آلمان نشان ملی آلمان
پرچم نشان
شعار ملی: Einigkeit und Recht und Freiheit (یگانگی، حق و آزادی)
سرود ملی: بخش سوم “Das Lied der Deutschen” (سرود آلمانی‌ها)
جایگاه کشور آلمان روی نقشه
پایتخت
– مختصات جغرافیایی
برلین
شرقی′۲۴°۱۳ شمالی′۳۱°۵۲مختصات: شرقی′۲۴°۱۳ شمالی′۳۱°۵۲ (نقشه)
بزرگ‌ترین شهر برلین
زبان رسمی زبان آلمانی

نوع حکومت 

• رئیس جمهور
• صدراعظم
جمهوری فدرال
کریستیان وولف
آنگلا مرکل (CDU)
تشکیل
امپراتوری مقدس روم
امپراتوری آلمان
جمهوری فدرال آلمان
اتحاد دو آلمان
۸۴۳ (پیمان وردون)
۱۸ ژانویه ۱۸۷۱
۲۳ مه ۱۹۴۹
۳ اکتبر ۱۹۹۰

مساحت
– کل 

– آب‌ها (٪)

‪۳۵۷٬۰۵۰ km² ‫(۶۲ام) 

۲٫۴۱۶

جمعیت
– برآورد ۲۰۱۰
– تراکم جمعیت
‪۸۱٬۷۵۷٬۶۰۰ ‫(۱۴ام)
‪۲۲۹/km² ‫(۵۵ام)
تولید ناخالص داخلی
(برابری قدرت خرید)
– کل
– سرانه

براورد ۲۰۰۹‏۱ 

۲۸۰۶ میلیارد دلار (۵ام)
۳۴٬۲۱۲ دلار (۲۰ام)

شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۷) ۰٫۹۴۷ (۲۲ام) – خیلی بالا
شاخص جینی (۲۰۰۶) ۲۷ – پایین
واحد پول یورو (€)۲ (‏EUR)
منطقه زمانی
– در تابستان (DST)
CET (UTC+1)
CEST (UTC+2)
کد بین‌المللی خودرو
D
دامنه اینترنتی
.de
پیش‌شماره تلفن
+۴۹
۱وب‌گاه IMF
۲ تا پیش از سال ۲۰۰۲: مارک آلمان

 

آلمان که نام رسمی آن جمهوری فدرال آلمان است در قاره اروپا واقع شده و از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوییس و از غرب با فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند هم‌مرز است.[۱] مساحت آن ۳۴۹٬۲۲۳ کیلومتر مربع است و با ۸۲ میلیون نفر پر جمعیت‌ترین کشور اروپا است. آلمان دارای نظام سیاسی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بوده و دارای ۱۶ ایالت است. این ایالت‌ها می‌توانند در برخی مسائل مستقل عمل کنند. آلمان هنگام جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۱ به عنوان یک ملت-دولت متحد شد. آلمان هم اکنون یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا موتور اقتصادی حوزهٔ پولی یورو محسوب می‌شود.

جمهوری فدرال آلمان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، ناتو، کشورهای گروه هشت و گروه پنج بوده و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا است.

 

آب و هوا

آلمان در منطقهٔ بادهای معتدل و خنک غربی میان اقیانوس اطلس و آب و هوای قاره‌ای در شرق قرار گرفته‌است. دامنه تغییر دما در آن اندک است. ریزش باران در تمام فصول ادامه دارد. میانگین درجه حرارت در زمستان بین ۵/۱ درجه سانتی‌گراد در مناطق پست و منهای شش درجه در مناطق کوهستانی در نوسان است. میانگین دما در ماه ژوئیه بین ۱۸ درجه سانتی‌گراد در مناطق پست و ۲۰ درجه سانتی‌گراد در دره‌های محفوظ جنوب است. دشت‌های پست اطراف راین با آب و هوایی ملایم، بایرن علیا با گاه‌گداری بادهای خشک و گرم از سمت جنوب، کوه‌های آلپ و منطقهٔ هارتس با بادهای تند، تابستان‌هایی خنک و زمستان‌هایی پر برف از این قاعده تبعیت نمی‌کنند. این مناطق دارای آب و هوایی ویژه هستند.

نظام سیاسی

سازماندهی دولتی بر پایهٔ قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقش وی نمادین است. رئیس حکومت صدراعظم است. وی تعیین‌کنندهٔ سیاست حکومتی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

صدر اعظم و وزیران

بوندس‌تاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با “رأی عدم اعتماد سازنده” برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد. حکومت یا به اصطلاحی دیگر کابینه تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولاً از دل مجلس درمی‌آیند، اما حتماً لازم نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است اما مقام تشریفاتی آن پس از رئیس جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد.

رئیس جمهور

رئیس جمهور توسط همایش اتحادیه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده‌است از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوهٔ به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.

 

قوهٔ قضاییه

دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوهٔ قضاییه جمع است. بیان حق بر عهدهٔ قاضی است و امر قاضیان را قوهٔ قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهدهٔ دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه‌است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیتهٔ ویژهٔ بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.

 

ایالت‌های آلمان

نوشتار اصلی: ایالت‌های آلمان
Karte Bundesrepublik Deutschland.svg
Coat of arms of Lower Saxony.svg نیدرزاکسن
Bremen Wappen(Mittel).svg برمن
Coat of arms of Hamburg.svg هامبورگ
Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg مکلنبورگ-فورپومرن
Wappen Sachsen-Anhalt.svg زاکسن-آنهالت
Coat of arms of Saxony.svg زاکسن
Brandenburg Wappen.svg براندنبورگ
Coat of arms of Berlin.svg برلین
Coat of arms of Thuringia.svg تورینگن
Coat of arms of Hesse.svg هسن
Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg نوردراین-وستفالن
Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg راینلاند-فالتز
Bayern Wappen.svg بایرن
Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg بادن-وورتمبرگ
Coa de-saarland 300px.png زارلاند
Coat of arms of Schleswig-Holstein.svg اشلسویگ-هولشتاین

آلمان ۱۶ ایالت دارد به قرار زیر:

 1. بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)
 2. بایرن (Bayern)
 3. برلین (Berlin)
 4. براندنبورگ (Brandenburg)
 5. برمن (Bremen)
 6. هامبورگ (Hamburg)
 7. هسن (Hessen)
 8. مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)
 9. نیدرزاکسن (Niedersachsen) (زاکسن سفلی)
 10. نوردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)
 11. راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)
 12. زارلاند (Saarland)
 13. زاکسن (Sachsen)
 14. زاکسن-آنهالت (Sachsen-Anhalt)
 15. اشلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)
 16. تورینگن (Thüringen)

تشکلهای سیاسی [ویرایش]

امر سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتا فریبکارانه جلوه می‌کند. علاوه بر احزاب، مردم می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را از طریق انواع و اقسام تشکلهای پایدار یا موقتی پیش برند. مردم آلمان اهل تشکل هستند. به ندرت خواسته‌ای وجود دارد که برای پیشبرد آن تشکلی پدید نیاید

احزاب

 

رایشستاگ، محل پارلمان مرکزی آلمان فدرال.

امور و مسائل سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتی فریبکارانه جلوه می‌کند.

احزاب نیرومند آلمان عبارت اند از حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌مسیحی (CSU)، حزب سوسیال دموکرات (SPD)، حزب لیبرال (دموکراتهای آزاد FDP)، حزب اتحاد ۹۰/سبزها (Bündnis ۹۰/Die Grünen) و حزب چپ (Die Linke). تعداد کثیری هم حزب‌های کوچک وجود دارند که به ندرت می‌توانند به مجلس راه یابند، زیرا برای ورود به مجلس در هردو سطح ایالتی و کشوری باید ۵ درصد آرا را به دست آورد.

 • حزب سوسیال دموکرات

 • حزب دموکرات مسیحی

سیاست خارجی

آلمان در سیاست خارجی بازیگر تنها نیست. سیاست آن تقویت بلوکی است که “غرب” خوانده می‌شود. آلمان در این بلوک سیاست خود را پیش می‌برد. یک وجه اصلی سیاست خارجی آلمان فعالیت آن در صحنهٔ اروپا و جهان در چارچوب اتحادیهٔ اروپاست. آلمان نزدیکی ویژه‌ای با فرانسه دارد. همکاری و همراهی با ایالت متحدهٔ آمریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان فدرال است. آلمان با اسراییل روابط دوستانهٔ ویژه‌ای دارد و تقویت مناسبات با کشورهای عربی را نیز همواره جزو اولویتهای سیاسی خود قرار داده‌است. در سرتاسر جهان مبنای اعلام‌شدهٔ سیاست خارجی آلمان تحکیم صلح، گسترش روابط مودت‌آمیز و کمک به رشد اقتصادی خاصه در “جهان سوم” است. در سالهای اخیر حقوق بشر به یک مفهوم راهنمای عمدهٔ در سیاست خارجی آلمان بدل شده‌است.

آلمان و ایران

در سایت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ایران چنین توصیف شده‌است: «ایران و آلمان به تاریخی طولانی در روابط سیاسی خود می‌نگرند که تا به اوایل قرن هفدهم می‌رسد. در سال ۱۸۸۵ اولین نمایندگان سیاسی بین ایران و در آن زمان امپراتوری آلمان اعزام شدند. روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری فدرال آلمان از سال ۱۹۵۲ وجود دارد. این روابط در سال‌های گذشته خالی از تشنج نبوده. به عنوان مثال اعلام رأی دادگاه معروف به میکونوس در آوریل ۱۹۹۷ بحرانی طولانی را به دنبال داشت. با سفر موفقیت آمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای خاتمی به آلمان در ژوئن ۲۰۰۰ زیربنایی استوار برای روابط دو کشور گذاشته شد.اخیراً در کنار روابط بازرگانی و فرهنگی، مسئله حقوق بشر و به ویژه نگرانی جامعه بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران درکانون روابط قرار گرفته‌است.»

در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین روابط ایران و آلمان چنین توصیف شده‌است: «جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از دیرباز دارای روابطی خوب و سنتی بوده اند. روابط ایران و آلمان که از سابقه ای پانصد ساله برخوردار است متکی به خواست و تمایل ملتهای آنهاست که در دورانهای مختلف نظر به ملاحظات امنیتی و منافع مشترک آنها بوده است. از نظر تاریخی مجموعه ای از ملاحظات و عوامل سیاسی، اقتصادی ­ـ بازرگانی و فرهنگی باعث نزدیکی دو کشور به هم بوده است. تاریخ دوکشور فراز و نشیب های زیادی داشته و مناسبات دوجانبه را در دورانهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است.»

اقتصاد

   

آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را داراست و پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.از نظر درآمدسرانه رتبه پنجم می‌باشد.رشداقتصادی آلمان در سال ۲۰۰۷ برابر ۲٫۴ بوده‌است.آلمان با صادرات ۱٫۳۳ میلیاردی جزو بزرگترین صادرکنندگان جهان است.سهم هر یک از بخشهای خدمات صنعت و کشاورزی به ترتیب برابر ۷۰٪.۲۹٫۱٪.۰٫۹٪ است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌است.بیشتر تولیدات آلمان تولیدات مهندسی بویژه صنایع الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.آلمان همچنین در ساخت و بکارگیری توربینهای بادی واستفاده از انرژی خورشیدی در جهان پیشرو می‌باشد.

 

فرانکفورت یک مرکز مالی مهم و مقر بانک مرکزی اروپاست.

از بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا«از لحاظ سرمایه»۳۷تای آنها در آلمان می‌باشد.ده شرکت برتر بترتیب:دایملر.فولکس واگن.آلیانتس«سودده ترین».زیمنس.دویچه بانک«دوم در سودده».اآن.دویچه پست .دویچه تله کام.مترو وbasf است.در این میان بیشترین تعداد کارمند برای دویچه پست و بوش است.از برندهای معروف آلمان می‌توان به مرسدس بنز.ب ام و.آدیداس.پورشه.فولکس واگن و نیوآ اشاره کرد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره، پتاس و نمک، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

انرژی

آلمان بزرگترین تولید کنندهٔ انرژی بادی در جهان است. در سال ۲۰۰۲ میلادی آلمان پنجمین مصرف‌کننده انرژی در جهان بود و دو سوم انرژی اولیه در این کشور وارد می‌شد. در همین سال آلمان بزرگترین مصرف‌کننده الکتریسیته در میان کشورهای اروپایی بود و دولتمردان آلمان تامین نیمی از انرژی‌های مصرفی کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دادند.

مسائل اجتماعی

زبان آلمانی

آلمانی جزو گروه بزرگ زبان‌های هند و ژرمنی است و در حوزهٔ زبان‌های ژرمنی قرار می‌گیرد. این زبان با دانمارکی، نروژی و سوئدی، هلندی، فلمی و همچنین انگلیسی هم خانواده‌است. در آغاز قرون وسطی تعداد کثیری زبان‌های نوشتاری محلی وجود داشت. با گسترش ترجمه لوتر از انجیل، به تدریج یک زبان نوشتاری متحد که به طور عمده بر زبان دیوانی زاکس (مایسنر) استوار بود، جای خود را باز کرد.

در آلمان به لهجه‌های گوناگونی صحبت می‌کنند، اغلب از لهجه و تلفظ مردم آلمان می‌توان به منشا محلی آن‌ها پی­برد. چنانچه مثلاً یکی از اهالی مگلن‌بورگ و یک بایری هر کدام با لهجه خود با یک‌دیگر سخن بگویند، به سختی یکی سخن دیگری را خواهد فهمید. در ابتدا در سرزمین کنونی آلمان قبایل مختلفی مانند فرانکها، زاکسها، شوابها و بایری‌ها زندگی می‌کردند. امروز این قبایل در هیبت اولیه خود دیگر وجود ندارند ولی سنت‌ها و لهجه‌هایشان در گروه‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه داده‌است.

امروزه در اتریش، لیختن‌اشتاین، بخش بزرگی از سوییس، تیرول جنوبی (در شمال ایتالیا)، شلزویک شمالی (در دانمارک) و بخش‌هایی از بلژیک و لوکزامبورگ در امتداد مرز آلمان به زبان آلمانی تکلم می‌شود و زبان مادری به حساب می‌آید. هم‌چنین اقلیت‌های آلمانی در لهستان، رومانی، منطقهٔ سودت جمهوری چک و در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق زبان آلمانی را حفظ کرده‌اند. آلمانی زبان مادری بیش از ۱۰۰ میلیون نفر است. از هر ده کتابی که در جهان منتشر می‌شود، یکی به زبان آلمانی نوشته می‌شود.

 

 

سعی داریم با پاسخ به پرسشهای شما عزیزان در خصوص اخذ اقامت آلمان و مهاجرت به آلمان کمی راه را برای شما عزیزان هموار نماییم

البته این سوالات به صورت پرسش و پاسخ برای همه قابل مشاهده خواهد بود

پس لطفا شماره تماس یا ایمیل خود و یا دیگران را در این قسمت ننویسید

لطفا برای ارسال سوال خود به لینک زیر مراجعه نمایید

 

پرسش و پاسخ اقامت آلمان و مهاجرت به آلمان

در صورتی که اولین بار است که از وب سایت ما بازدید مینمایید لطفا ابتدا فرم کاتالوگ را پر بفرمایید

کاتالوگ و راهنمای رایگان طی ۲۴ ساعت از طریق پست الکترونیک برای شما ارسال خواهد گردید

مشخصات متقاضی کاتالوگ خدمات اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا

 

تاییدیه ضد اسپم

کانال تلگرام اقامت اروپا
مشاوره اقامت اروپا – مشاوره مهاجرت به اروپا
مشاوره اقامت اروپا