اقامت اروپا اقامت اروپا اقامت شنگن ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اروپایی ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اقامت اروپا مهاجرت به اروپا ویزا تجاری ویزا شنگن مشاور ویزا مشاور مهاجرت مشاور اقامت اقامت دائم اروپا اقامت مالتا اقامت دائم شنگن اقامت اتحادیه اروپا اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت اقامت از طریق کار اقامت از طریق ویزا کار اروپا اقامت سوئد اقامت آلمان اقامت فرانسه اقامت اتریش ویزا شنگن ویزا شینگن اقامت شینگن ویزا اروپا اقامت استونی اقامت لیتوانی اقامت از طریق خرید املاک اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از راه ثبت شرکت ثبت شرکت در اروپا اقامت یونان اقامت اسپانیا اقامت سوئد اقامت لتونی اقامت اتریش اقامت آلمان مهاجرت به اروپا مهاجرت به آلمان ویزا شنگن اقامت شنگن اقامت اروپا بر اساس تمکن مالی اقامت اسلواکی بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به اسپانیا بر اساس تمکن مالی مهاجرت به اروپا بر اساس خرید ملک مهاجرت به اروپا بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به فرانسه با تمکن مالی مهاجرت به اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با ثبت شرکت
Get Adobe Flash player
فرم ارزیابی اقامت اروپا

فرم ارزیابی رایگان اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا
مشاوران اقامت اروپا
دانلود راهنمای اقامت اروپا

دانلود راهنمای اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا از طریق تلگرام

نظرات اقامت اروپا

کانال تلگرام اقامت اروپا

 

اقامت دائم آلمان

 

انواع اقامت و شرایط اعطای آن وبقیه مقررات مربوطه در آلمان در قانون اقامت Aufenthaltsgesetz (AufenthG)  که در تاریخ ۰۱/۰۵/۲۰۱۰ لازم الاجراء، شده تنظیم گردیده است.

بر طبق این قانون خارجیانی که تابعیت یکی از کشورهای جامعه اروپا و برخی از کشورهای دیگر را نداشته و خواهان مسافرت، اقامت و کار در آلمان بوده باید علاوه بر اخذ روادید (ویزا)، اجازه اقامت و کار را داشته باشند.

عنوان اقامت Aufenthaltstitel:

قانون اقامت، اقامت را به دو عنوان تقسیم بندی نموده است:

۱٫ اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

۲٫ اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis  (ماده ۹ قانون اقامت)

اقامتهای دیگری نیز هست که اقامت به مفهوم بالا نمی باشند و عبارتند از:

۳٫ اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung و اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

 

۱) اقامت غیر دائم یا مؤقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)

اقامت غیر دائم یا مؤقت از لحاظ زمانی محدود بوده و برای هدفی مشخصی داده می‌شود.

این اقامت برای موارد زیر اعطاء می شود:

۱) اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه‌ای (مواد ۱۶ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum Studium, zu Sprachkursen, zum Schulbesuch (§ ۱۶ AufenthG)

۲) اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه‌ای وشغلی (ماده ۱۷ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zu sonstigen Ausbildungszwecken (§ ۱۷ AufenthG)

۳) اقامت برای کار (ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit (§ ۱۸ ff AufenthG)

۴) اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار (ماده ۱۸آ)

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte geduldete zum Zweck der Beschäftigung

۵) اقامت برای پژوهش و تحقیق Aufenthaltserlaubnis zur Forschung

۶) اقامت برای کار آزاد (ماده ۲۱ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige Erwerbstätigkeit (§ ۲۱ AufenthG)

اقامت‌هایی که در خارج از آلمان به خارجی‌ها داده می‌شود

Aufnahme aus dem Ausland (ماده ۲۲ قانون خارجیان)

Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen

اقامت بدلائل حقوق بین المللی، انسانی و سیاسی

۷) اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده ۲۲ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis für Aufnahme aus dem Ausland (§ ۲۲ AufenthG)

۸) اقامت توسط اداره عالی دولتی یا به علت منافع ویژه سیاسی (ماده ۲۳ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen (§ ۲۳ AufenthG)

۹) اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده ۲۳آ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis in Härtefällen (§ ۲۳ AufenthG)

۱۰) اقامت به انگیزه حمایت مؤقت (ماده ۲۴ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz (§ ۲۴ AufenthG)

۱۱) اقامت به علتهای انسانی (ماده ۲۵ قانون اقامت)

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§ ۲۵)

حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده ۲۶)

۱۲) اقامت به علت خانوادگی (ماده ۲۸ قانون اقامت) Aufenthalt aus familiären Gründen این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود.

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند Familiennachzug zu Deutschen

– همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug

– فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug

– به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی برای سرپرستی Elternachzug

ب) اقامت به افراد خانواده کسانی دارای تابعیت خارجی (ماده ۲۹) Familiennachzug zu Ausländern

– به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده ۳۱)

– به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲ و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)

– اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵).

– اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)

 

۲. اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis

۱)  این اقامت به افرادی داده می‌شود که:

– پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده

– هزینه زندگی خود را از راه  کار خود تامین ‌نمایند،

– زبان آلمانی را تا اندازه بدانند

و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد.

۲)  قامت دائم یا همیشگی برای افرادی متخصص بالا (کارشناسان برتر) (ماده ۱۹) Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte این افراد به دو دسته تقسیم می گردند:

– دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت بالا یا همکاران علمی با موقعیت بالا (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)

– کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد).

۳٫ اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت) و اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung(ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی)

اقامت تحمل Duldung (ماده ۶۰آ قانون اقامت)

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung, § ۶۰a Aufenthaltsgesetz)

این نوع اقامت به کسانی داده می شود که تقاضای پناهندگی آنها رد و قطعی شده ولی اخراج و بیرو ن کردن آنها به دلائل انسانی یا دلائل دیگر در مدت زمانی معین ممکن نباشد. این نوع اقامت محدویتهای مکانی و کاری دارد.

اقامت پناهندگی (ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی) یا Aufenthaltsgestattung

این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری در باره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.

23 Responses to “انواع اقامت آلمان”

 • mehran rafie:

  سلام
  من در ایران کار ساخت و ساز ( بساز بفروش ) انجام میدم
  به چه صورتی میتوانم برای خودم و خانوادم اقامت آلمان رو بگیرم
  با تشکر

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   در خصوص اخذ اقامت آلمان ما بایستی اطلاعات کاملی نسبت به شرایط شما از نظر سن ، تحصیلات ، شغل و … داشته باشیم تا بتوانیم به سوال شما پاسخ بگوییم

   ابتدا میتوانید از طریق فرم ارزیابی سایت رزومه خود را ارسال دارید تا به رزومه شما پاسخ داده شود

   فرم ارزیابی اقامت اروپا

 • مهرداد:

  با سلام.من مشکل حقوقی آلمان دارم شما میتوانید کمک کنید؟سالها آلمان بودم برگشتم چون فرزندم آلمان هست و پاسپورت آلمانی داره میخوام دوباره برگردم.بچه ۸ سال داره و من پناهنده بودم و ۱۴ سال هم در آلمان سکونت.                                                                                                                                                                                                                                    با تشکر

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   متاسفانه تخصص ما سرمایه گذاری است

   و در خصوص مسائل پناهندگی در آلمان خدماتی  نداریم

 • hamed:

  سلام.من مهندس صنایع هستم و در پروژه های نفت و گاز ۴ سال سابقه کار دارم.آیا می تونم در آلمان یا کشورهای اروپایی اقامت دایم بگیرم.
  با تشکر.

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   ابتدا بایستی برای اقامت موقت آلمان اقدام نمایید

   روش اقدام بستگی به شرایط شما دارد

   لطفا در صورت تمایل فرم ارزیابی اقامت اروپا را پر بفرمایید

   همچنین میتوانید از طریق تلفن ۰۲۱۲۲۸۷۵۴۴۳ در روزهای شنبه الی چهارشنبه با مشاور ما در دفتر تهران تماس حاصل نمایید

 • هادی:

  درود 

  من ۳۲ سالمه و متاهل و یک فرزند ۳ ساله دارم. شغلم حسابدار. اما فعالیت بازرگانی و تولیدی هم دارم. چطوری میتونم به المان مهاجرت کنم. و اونجا یه کسب و کاری برای خودم راه اندازی کنم

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   با سلام
   شما از طریق ایجاد یک کسب و کار و یا خرید یک تجارت میتوانید مجوز اقامت در آلمان را کسب کنید و از این طریق به آلمان مهاجرت نمایید

 • باران:

  سلام.من ۲۲سالمه و مدرک تحصیلیم دیپلم.نامزدم ۲۰و مدرک تحصیلی اون هم دیپلم.برای نامزدم آلمان کار پیدا شده ولی مشکل ما مشکل ویزا و اقامت هست.میشه مارو راهنمایی کنید که با چه ویزایی میتونیم بریم آلمان که من ادامه تحصیل بدم و نامزدم هم بتونه بره سر کار؟!ممنون

   

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   با سلام

    

   در صورتی که نامزد شما  دارای شرایط باشه میتونه از طریق بلوکارت به آلمان مهاجرت کنه

   در حالت هایی که تحصیلات فرد زیر فوق لیسانس باشه فقط به صورت کارگر فصلی و در حالت های خاص امکان پذیر است

   به شما پیشنهاد میکنم برای اخذ وقت مشاوره اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا با تلفن دفتر ما ۰۲۱۲۲۸۷۵۴۴۳ تماس حاصل نمایید

 • باران:

  سلام.من ۲۲سالمه و مدرک تحصیلیم دیپلم.نامزدم ۲۰و مدرک تحصیلی اون هم دیپلم.برای نامزدم آلمان کار پیدا شده ولی مشکل ما مشکل ویزا و اقامت هست.میشه مارو راهنمایی کنید که با چه ویزایی میتونیم بریم آلمان که من ادامه تحصیل بدم و نامزدم هم بتونه بره سر کار؟!در ضمن مشکل سربازی نامزدم حل شده و مشکل مالی هم نداریم.ممنون میشم مارو راهنمایی کنید.تشکر

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   با سلام

    

   در صورتی که نامزد شما  دارای شرایط باشه میتونه از طریق بلوکارت به آلمان مهاجرت کنه

   در حالت هایی که تحصیلات فرد زیر فوق لیسانس باشه فقط به صورت کارگر فصلی و در حالت های خاص امکان پذیر است

   به شما پیشنهاد میکنم برای اخذ وقت مشاوره اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا با تلفن دفتر ما ۰۲۱۲۲۸۷۵۴۴۳ تماس حاصل نمایید

 • hosein:

  سلام وعرض خسته نباشيد

  خانوم من دردوره بارداري بسرمسبره چطور ميشه در المان وضع حمل كنه وداستان اقامتش به چه صورتي ميشه

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   سلام

   اقامت آلمان از طریق  تولد فرزند ( اقامت خاک )

   امکان پذیر نمیباشد

 • الناز:

  با سلام

  من كارشناسي ارشد مديريت دارم و همسرم كارشناسي ارشد مكانيك. ٦سال سابقه تدريس در آموزش پرورش با داشتن مدرك كارداني بهداشت. به نظرتون بهترين گزينه برا گرفتن اقامت و يا ادامه تحصيل  چيه؟در ضمن فرزند نداريم. ممنون بابت پاسخ

 • رضا:

  باسلام 

  من ۳۵ سالمهمدرک فوق دیپلم کامپیوتر ۸ سال از سال ۸۱ تا ۸۹ ایران خودرو ولی از ۹۰ تا ۹۵ شغل پوشاک دارم میخواستم از طریق خرید یه مغازه اقدام کنم چون آشنایی با ایجاد شرکت ندارم در ضمن با چند تا از وکیل ها صحبت کردم میگن از طریق مغازه نمیشه اقدام کرد چون باید business plan قوی داشته باشی در آخر برای ایجاد مغازه چقدر باید پول داشت 

  ببخشید طولانی شد

  • وکیل مهاجرت - مشاور و کارشناس اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   شرکت شما میتواند همان فعالیت فروشگاهی باشد

   شما بدون ثبت شرکت نمیتوانید فروشگاه بزنید و اقامت بگیرید

 • mahya:

  سلام . من ۲ سال از طریق ازدواج به مهاجرت کردم به آلمان و بچه دار شدم در این بین به من کارت شناسایی ۳ ساله دادن.میخواستم بدونم چقدر طول میکشه تا من پاس آلمانیه رو بگیرم؟!

  • مشاور اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   با سلام
   بسته به شرایط شما
   اگر ازدواج واقعی بوده باشد شما طی ۵ تا ۸ سال میتوانید برای شهروندی آلمان اقدام کنید

 • M:

  با سلام
  من ۲۱ سالمه (دختر) و دانشجوی کارشناسی آی تی هستم (دو ترمم مونده که لیسانس بگیرم)..میخوام هم برای ادامه تحصیل و هم برای کار به آلمان و یا هر یک از این کشورها (انگلستان، فرانسه، آمریکا) مهاجرت کنم، درواقع اقامت دائم بگیرم. ولی تا کنون هیچ سابقه کاری نداشتم. میخوام بدونم که مهاجرت به کدام کشور آسانتر است و شرایطشان چیست؟ برای من کدام بهتر است؟ و چگونه امکان پذیر است؟ هزینه اش چقدر می باشد؟
  ممنون از پاسخ گوییتان..

  • مشاور اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا:

   با سلام
   با شرایط فعلی شما بهترین روش ادامه تحصیل در کشورهای اروپایی شنگن و بعد از پایان تحصیل پیدا کردن شغل در کشور مورد نظر خواهد بود

 • Mahboob:

  Thanks for sharing your thoughts about اقامت آلمان از راه
  تجاری٬ اقامت آلمان از راه ثبت شرکت٬
  اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت٬ اقامت اروپا از طریق آلمان٬ اقامت ثبت شرکت آلمان٬ اقامت دائم آلمان٬ اقامت
  پنج ساله آلمان٬ اقامت کاری آلمان٬ اقامت یک ساله آلمان٬ انواع
  شرایط اقامت آلمان٬ شرایط اقامت آلما٬ شرایط اقامت و مهاجرت به
  آلمان٬ شرایط مهاجرت به آلمان.
  Regards

Leave a Reply

کانال تلگرام اقامت اروپا

راهکارهای اقامت اروپا
مشاوره اقامت اروپا – مشاوره مهاجرت به اروپا
مشاوره اقامت اروپا