اقامت اروپا اقامت اروپا اقامت شنگن ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اروپایی ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اقامت اروپا مهاجرت به اروپا ویزا تجاری ویزا شنگن مشاور ویزا مشاور مهاجرت مشاور اقامت اقامت دائم اروپا اقامت مالتا اقامت دائم شنگن اقامت اتحادیه اروپا اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت اقامت از طریق کار اقامت از طریق ویزا کار اروپا اقامت سوئد اقامت آلمان اقامت فرانسه اقامت اتریش ویزا شنگن ویزا شینگن اقامت شینگن ویزا اروپا اقامت استونی اقامت لیتوانی اقامت از طریق خرید املاک اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از راه ثبت شرکت ثبت شرکت در اروپا اقامت یونان اقامت اسپانیا اقامت سوئد اقامت لتونی اقامت اتریش اقامت آلمان مهاجرت به اروپا مهاجرت به آلمان ویزا شنگن اقامت شنگن اقامت اروپا بر اساس تمکن مالی اقامت اسلواکی بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به اسپانیا بر اساس تمکن مالی مهاجرت به اروپا بر اساس خرید ملک مهاجرت به اروپا بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به فرانسه با تمکن مالی مهاجرت به اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با ثبت شرکت
Get Adobe Flash player
فرم ارزیابی اقامت اروپا

فرم ارزیابی رایگان اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا
مشاوران اقامت اروپا
دانلود راهنمای اقامت اروپا

دانلود راهنمای اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا از طریق تلگرام

نظرات اقامت اروپا

کانال تلگرام اقامت اروپا

شرکت با مسئولیت محدود                               

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی اقتصادی است که توسط یک یا چندشخص حقوقی یا حقیقی تاسیس شده وسرمایه ی اساسنامه ای آن به قسمت های تعیین شده دراساسنامه ی تاسیس شرکت تقسیم گردیده است. این نوع شرکت فراوان ترین نوع درجمهوری لهستان می باشد. شرکت بامسئولیت محدود می تواند ازیک تا پنجاه موسس داشته باشد. حداقل سرمایه ی اساسنامه ای ۱۵۰۰ یورو استچنانچه موسس شرکت بامسئولیت محدودیک شخص حقوقی باشد، به تنهایی نمی توانداقدام به تاسیس شرکت نماید. حداقل سهم سرمایه ای هرموسس، مبلغ ۵۰۰ یورو است. تمامی موسسین درمقابل تعهدات شرکت مسئول هستند، ولی به اندازه ی سهم خود درتاسیس شرکت. هرکدام ازموسسین درصورت تصویب مجمع موسسین، می تواند مدیرشرکت باشد. اگردرشرکت بیش ازیک مدیر وجودداشته باشد، هریک ازآنها می تواندبطورمستقل ازطرف شرکت تصمیم گیری کند، البته اگر دراساسنامه برخلاف این قیدنشده باشد.مدیریامدیران درمقابل اداره ی امورحسابداری، فعالیت شرکت و نقض قوانین جاری شرکت،مسئولیت حقوقی دارند

 

 شرکت بامسئولیت محدود با تمامی دارایی جوابگوی تعهدات خویش می باشد. به زبان ساده، اگر شرکت دچاربدهی شد، آنگاه ازمحل اموالی که متعلق به شرکت است بدهی تسویه می شود. این امرمی تواند شامل مستغلات، وجوه نقد ویا موجودی حسابها، اتومبیل ها، تجهیزات ووسایل دفاترکار وغیره گردد. ضمنا ارزش دارایی ها ممکن است هم کمتراز سرمایه ی اساسنامه ای باشد هم بیشترازآن. شرکای شرکت که سپرده خودرا دررابطه با سرمایه ی اساسنامه ای شرکت بطورکامل پرداخت نکرده اند، درقبال تعهدات شرکت درحد ارزش بخش پرداخت نشده ی سپرده ی هریک ازشرکا، مسئولیت مشترک برعهده دارند. به عنوان مثال اگر سرمایه ی اساسنامه ای شرکت با دو شریک به میزان ۱۵۰۰۰ یورو (هرنفر۷۵۰۰ ) بوده و تقسیم سپرده های موسسین، مطابق اساسنامه 50% :50% باشد، آنگاه هریک از شرکا عهده دارمسئولیت مادی  خواهندبود. اما اگر سرمایه ای اساسنامه ای بطور ۱۰۰% (۱۵۰۰۰ یورو) تامین شده باشد، آنگاه شرکای شرکت هیچ مسئولیت مادی درقبال تعهدات شرکت نخواهندداشت.

مدیرشرکت درهنگام انجام تعهدات حقوقی خود اگربدون نقض قوانین جاری کارخودرا انجام دهد، جوابگوی تعهدات شرکت نیست. دررابطه با انجام وظایف بطورمقتضی و یا دررابطه با واردنمودن خسارت به شرکت، مدیرشرکت هم به عنوان یک شخص مستقل و هم به عنوان مدیر، درمقابل شرکت پاسخگوخواهدبود. مثلا چنانچه شرکت بخاطر سوء نیت مدیر مالیات ها را با تقلب پرداخت نماید، آنگاه هم شرکت مشمول جریمه می شود و هم مدیرشرکت. حتی تاحدجرایم کیفیری مسئولیت متوجه مدیرشرکت می باشد. عدم پرداخت مالیات قیدشده درقوانین کشور لهستان مجازات شدیدی دارد.
لازم به یادآوری است که بخاطرسیاست های مالیاتی معقولانه وقیمت های مناسب خدمات حسابداری درکشور، دربیشترموارد کسب وکار وتجارت درکشور لهستان راحت و باهزینه ی پایین قابل انجام است.

 

  شرکت تجاری مشترک ویا شرکت بامسئولیت کامل 

 

شرکت بامسئولیت کامل شرکتی است که شرکای آن (شرکای بامسئولیت کامل) مطابق قرارداد منعقده میان خویش، به نام شرکت به فعالیت می پردازند ودرقبال تعهدات شرکت نه تنها به میزان سپرده ای که درسرمایه ی اساسنامه ای دارند، بلکه باتمام دارایی خودپاسخگوخواهندبود، به عبارت دیگریک مسئولیت نامحدود وکامل.این نوع شرکت برای تاسیس می بایست حداقل دو موسس داشته باشد. شرکا ملزم به شرکت درفعالیتهای شرکت هستند. ازمحل سهم شرکا، سرمایه ای شرکت تامین می شود(میزان حداقلی وجودندارد). سود و ضرر به نسبت سهم شرکا درسرمایه ی شرکت ، تقسیم می شود(می تواند طبق توافق شرکا، به گونه ی دیگری باشد.

Leave a Reply

کانال تلگرام اقامت اروپا

راهکارهای اقامت اروپا
مشاوره اقامت اروپا – مشاوره مهاجرت به اروپا
مشاوره اقامت اروپا