اقامت اروپا اقامت اروپا اقامت شنگن ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اروپایی ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اقامت اروپا مهاجرت به اروپا ویزا تجاری ویزا شنگن مشاور ویزا مشاور مهاجرت مشاور اقامت اقامت دائم اروپا اقامت مالتا اقامت دائم شنگن اقامت اتحادیه اروپا اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت اقامت از طریق کار اقامت از طریق ویزا کار اروپا اقامت سوئد اقامت آلمان اقامت فرانسه اقامت اتریش ویزا شنگن ویزا شینگن اقامت شینگن ویزا اروپا اقامت استونی اقامت لیتوانی اقامت از طریق خرید املاک اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از راه ثبت شرکت ثبت شرکت در اروپا اقامت یونان اقامت اسپانیا اقامت سوئد اقامت لتونی اقامت اتریش اقامت آلمان مهاجرت به اروپا مهاجرت به آلمان ویزا شنگن اقامت شنگن اقامت اروپا بر اساس تمکن مالی اقامت اسلواکی بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به اسپانیا بر اساس تمکن مالی مهاجرت به اروپا بر اساس خرید ملک مهاجرت به اروپا بر اساس ثبت شرکت مهاجرت به فرانسه با تمکن مالی مهاجرت به اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با تمکن مالی اقامت اتریش با ثبت شرکت
Get Adobe Flash player
فرم ارزیابی اقامت اروپا

فرم ارزیابی رایگان اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا
مشاوران اقامت اروپا
دانلود راهنمای اقامت اروپا

دانلود راهنمای اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا از طریق تلگرام

نظرات اقامت اروپا

کانال تلگرام اقامت اروپا

مراحل اقدام براي اقامت مالتا
مرحله اول
متقاضي بايد فرمي را براساس قوانين پر نموده و و به نماينده سياسي مالتا در كشور متبوع ارائه ميگردد و در صورت نبودن سفارت مالتا در كشور متقاضي امكان .ارائه مدارك از طرف متقاضي در مالتا بوسيله نماينده متقاضي در مالتا ارائه ميگردد

مرحله دوم
اداره ماليات مالتا طي نامه اي رسمي دريافت تقاضا نامه را از طرف متقاضي تاييد مينمايد.

مرحله سوم
اداره ماليات مالتا بعد از طي زمان اعلام شده طي نامه اي اعلام قبولي درخواست اقامت مالتا متقاضي را مينمايد.

مرحله چهارم
طي ۳۰ روز پس از دريافت نامه قبولي اقامت مالتا متقاضي موءظف است تا مبلغ ۴۱۹۲ يورو رابعنوان ماليات يك سال اول خود به اداره ماليات مالتا پرداخت نمايد. چنانچه به هر دليلي متقاضي طي يكسال اقامت خود وارد مالتا نگردد ميتواند مبلغ ۳۰۳۰ يورو از مبلغ ماليات پرداخت شده خود را باز پس گيرد.

مرحله پنجم
طي سي روز از پرداخت ماليات بوسيله متقاضي مجوز اقامت مالتا براي متقاضي و افراد تحت تكفل او صادر خواهد شد

مرحله ششم
متقاضي موءظف است تا ظرف ۱۲ ماه از تاريخ صدور مجوز در مالتا محلي را براي اقامت تهيه نمايد

مرحله هفتم
متقاضي بايد ظرف ۱۵ روز پس از تهيه محلي براي اقامت در مالتا مراتب را به بخش درآمدهاي داخلي مالتا اعلام نمايد . در اين مرحله متقاضي ميتواند نماينده مالياتي خود را نيز به اين بخش معرفي نمايد.

مرحله هشتم
بر اساس قوانين مالتا دارنده موافقت با اقامت در مالتا موءظف است تا طي ۱۲ ماه پس از دريافت مجوز محلي را براي سكونت خود ( در صورت خريد منزل با حداقل قيمت ۱۱۶۰۰۰ يورو و در صورت اپارتمان با حداقل قيمت ۶۹۰۰۰ يورو و در صورت اجاره محلي براي سكونت به قيمت اجاره ساليانه حداقل ۴۱۵۰ يرو ) تهيه نمايد. بر اساس قوانين مالتا دارنده مجوز ۱۲ ماه فرصت دارد تا در مالتا اقامت نموده نيز فرصت براي تهيه مسكن دارد.

مرحله نهم
دارنده مجوز بايد بر اساس قوانين مداركي را به بخش درامدهاي داخلي مالتا واداره ماليات مالتا ارائه نمايد كه نشان دهد بر اساس قوانين مالتا مبلغ قانوني مورد درخواست براي خود و هر يك ازافراد تحت تكفل خود وارد مالتا نمايد اين مبلغ بر اساس قوانين مالتا بايد مدت يكسال درحساب فرددر مالتا بوده و پس از آن فرد ميتواند مبلغ را به خارج از مالتا ارسال نمايد.

مرحله دهم
پس از انجام مرحله نهم بخش درامدهاي داخلي و اداره ماليات دارنده مجوز اقامت را از تمديد اقامت مالتا براي مدت يكسال ديگر باخبر ميسازد.

Leave a Reply

کانال تلگرام اقامت اروپا

راهکارهای اقامت اروپا
مشاوره اقامت اروپا – مشاوره مهاجرت به اروپا
مشاوره اقامت اروپا